Wytyczne

Postępowanie u pacjentów z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowychw świetle wytycznych AUA/SUFU

lek. Aleksander Tyszka

prof. dr hab. n. med. Marek Roslan

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Katedra i Klinika Urologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marek Roslan

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

e-mail: marek.roslan@uwm.edu.pl

  • Neurogenna dysfunkcja dolnych dróg moczowych (NLUTD) – definicja, przyczyny, problemy kliniczne i powikłania
  • Diagnostyka chorych z NLUTD
  • Przegląd metod leczenia NLUTD


Termin „neurogenna dysfunkcja dolnych dróg moczowych” (NLUTD – neurogenic lower urinary tract dysfunction) oznacza nieprawidłową lub utrudnioną czynność pęcherza moczowego, cewki moczowej i/lub gruczołu krokowego występującą w związku ze znacznym zaburzeniem neurologicznym. Zwyczajowo do opisu tego rodzaju stanu używano określenia „pęcherz neurogenny”, ale jest ono nieco mylące ze względu na to, że zaburzenia tego rodzaju mogą dotyczyć nie tylko samego pęcherza moczowego. W świetle trwających badań nad patofizjologią, diagnostyką i leczeniem NLUTD naturalna wydaje się potrzeba zbiorczego przeanalizowania i ujednolicenia doniesień dotyczących postępowania z pacjentami, których dotyczy to zaburzenie. Dokument ten został sporządzony przez przedstawicieli American Urological Association (AUA) i Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine and Urogenital Reconstruction (SUFU). Ma on na celu przede wszystkim przybliżenie lekarzowi zajmującemu się pacjentem z NLUTD zakresu metod terapeutycznych i umożliwienie dostosowania procesu leczniczego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Etiologia

Pacjentów z NLUTD można podzielić pod kątem przyczyny występowania zaburzenia. Objawy NLUTD manifestują się w różny sposób zależnie od lokalizacji defektów układu nerwowego. Te umiejscowione w mózgowiu i pniu mózgu odpowiadają najczęściej za incydenty mózgowo-naczyniowe (udary), które w 28-79% przypadków skutkują nietrzymaniem moczu. Najczęstsze zaburzenia dotyczące rdzenia kręgowego to urazy i stwardnienie rozsiane, w którego przebiegu u 50-90% pacjentów rozwijają się objawy ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS – lower urinary tract symptoms). Jeśli zaś chodzi o uszkodzenie nerwów obwodowych, to jako najczęstsze przyczyny autorzy wytycznych podają cukrzycę i przyczyny jatrogenne (np. jako możliwe powikłanie pooperacyjne).

Podział pacjentów z NLUTD na grupy ryzyka wraz z opisem obrazu klinicznego przedstawiono w tabeli 1. 

Ocena wstępna

Autorzy wytycznych zwracają szczególną uwagę na znaczenie wstępnej oceny pacjenta w celu zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy pod kątem ryzyka wtórnego uszkodzenia górnych dróg moczowych. Wskazane jest przeprowadzenie: szczegółowego wywiadu i...

Kluczowe elementy wywiadu i badania przedmiotowego w ocenie pacjentów z NLUTD przedstawiono w tabeli 2. 

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dysrefleksja autonomiczna

W wytycznych AUA/SUFU omówiony został również problem dysrefleksji autonomicznej. Jest to zespół objawów wegetatywnych towarzyszących uszkodzeniom rdzenia kręgowego na poziomie Th6 lub [...]

Nadzór nad pacjentem

Kolejne punkty wytycznych dotyczą obserwacji pacjentów z NLUTD pod kątem potencjalnej progresji objawów i wystąpienia komplikacji. Należy uczulać chorych, żeby pilnie zgłaszali takie [...]

Zakażenia układu moczowego

Co do problemu zakażeń układu moczowego (ZUM) u osób z NLUTD autorzy zaznaczają, że nie ma uzasadnionych przesłanek do regularnego badania moczu (w tym [...]

Leczenie zachowawcze

Spośród dostępnych opcji umożliwiających poprawę jakości życia pacjentów autorzy polecają dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb chorego. Ćwiczenie mięśni dna miednicy są [...]

Leczenie chirurgiczne

Możliwe sposoby leczenia zabiegowego NLUTD opisywane w wytycznych to: nacięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej, ostrzykiwanie cewki moczowej, użycie taśmy podcewkowej (slingu), implantacja [...]

Badania kontrolne i obserwacja

U pacjentów z objawami nietrzymania moczu i/lub zaburzeniami opróżniania pęcherza moczowego efekty leczenia powinno się oceniać poprzez wykonanie badania urodynamicznego w odpowiednio dobranych interwałach [...]

Leczenie choroby podstawowej

Oczywistym sposobem poprawy stanu pacjenta z NLUTD jest leczenie przyczynowe. Niestety większość patologii skutkujących zaburzeniem funkcjonowania dolnych dróg moczowych dotyczących układu nerwowego [...]

Podsumowanie

Autorzy wytycznych AUA/SUFU przedstawiają postępowanie z pacjentami z NLUTD jako proces wieloczynnikowy. NLUTD może się manifestować w różny sposób, objawy zależą od wyjściowego problemu [...]

Do góry