Wytyczne

Postępowanie w przypadku skrętu okrężnicy i ostrej pseudoniedrożności okrężnicy – wytyczne ASCRS 2021

lek. Andrzej Kawiński

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Andrzej Kawiński

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: andrzej.kawinski@umed.lodz.pl

  • Definicja, epidemiologia, obraz kliniczny, powikłania skrętu okrężnicy i ostrej pseudoniedrożności okrężnicy
  • Podsumowanie rekomendacji American Society of Colon and Rectal Surgeons z 2021 roku dotyczących leczenia skrętu okrężnicy i ostrej pseudoniedrożności okrężnicy
  • Zastosowanie amerykańskich wytycznych w warunkach polskich

Zatrzymanie fizjologicznego pasażu treści pokarmowej w jelicie grubym nazywamy niedrożnością jelita grubego. Wyróżniamy niedrożność mechaniczną, w której dochodzi do zamknięcia światła jelita, i porażenną, której istotą jest zatrzymanie perystaltyki przewodu pokarmowego. Do 3 najczęstszych przyczyn niedrożności mechanicznej jelita grubego zaliczamy: raka odbytnicy lub innego guza powodującego ucisk na okrężnicę, zwężenie w przebiegu choroby uchyłkowej okrężnicy i skręt okrężnicy.

Skrętem okrężnicy określa się sytuację, w której dochodzi do skręcenia nadmiernie wydłużonego fragmentu jelita wokół osi własnej krezki, co prowadzi do zamknięcia światła jelita w miejscu skrętu, a także w wyniku zaciśnięcia się unaczynienia do upośledzenia dopływu krwi do okrężnicy mogącego skutkować niedokrwieniem, martwicą i perforacją narządu. Najczęściej obserwuje się nadmierne wydłużenie esicy (60-75%), a w drugiej kolejności kątnicy (25-40%).

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych skręt okrężnicy odpowiada za 10-15% wszystkich przypadków niedrożności jelita grubego, a główną lokalizacją skręcenia jest esica, zwłaszcza u mężczyzn w podeszłym wieku. Problem dotyczy zwykle osób w 6-8 dekadzie życia, pacjentów hospitalizowanych oraz cierpiących na przewlekłe zaparcia, zaburzenia neuropsychologiczne lub istotne choroby współistniejące.

Znacznie częściej do skrętu okrężnicy dochodzi w krajach Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej i Ameryki Południowej. Mieszkańcy wszystkich tych regionów stosują dietę bogatą w błonnik, co jest uważane za czynnik predysponujący do skrętu esicy. Na tych endemicznych obszarach problem dotyczy młodszych osób, w większości mężczyzn.

W skali globalnej skręt kątnicy jest znacznie rzadszy niż skręt esicy, stanowi 10-15% wszystkich przypadków i dotyka głównie kobiety w 6 dekadzie życia.

Leczenie skrętu okrężnicy zależy od jego lokalizacji oraz obrazu klinicznego. Przy doborze strategii terapeutycznej bierze się pod uwagę: żywotność okrężnicy, szanse na ustąpienie objawów niedrożności, a także zapobieganie nawrotowi dolegliwości. Co istotne, aż u 50% pacjentów skutecznie leczonych tylko zachowawczo, bez interwencji chirurgicznej, dochodzi do nawrotu, który wiąże się z ryzykiem niedokrwienia i perforacji1,2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przegląd zaleceń

W niniejszym artykule zostały streszczone wytyczne ASCRS z 2021 roku, a także przedstawione główne zmiany i aktualizacje w stosunku do zaleceń z 2016 roku. Obecnie obowiązujące wytyczne [...]

Podsumowanie

W Europie i Stanach Zjednoczonych skręt okrężnicy i ostra pseudoniedrożność okrężnicy dotykają głównie pacjentów w podeszłym wieku, często obciążonych dodatkowymi jednostkami chorobowymi. Polska w ostatnich latach [...]

Do góry