Temat numeru

Dieta immunomodulująca czy dieta wysokobiałkowa? Żywienie przedoperacyjne

dr n. med. i n. o zdr. Zuzanna Zaczek1,2

mgr Filip Biernacki2

dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP2

1Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. i n. o zdr. Zuzanna Zaczek

Zakład Żywienia Człowieka,

Wydział Nauk o Zdrowiu,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa

e-mail: zuzanna.zaczek@wum.edu.pl

  • Wpływ stanu odżywienia pacjenta na wyniki leczenia chirurgicznego
  • Dieta immunomodulująca a dieta wysokobiałkowa – na czym polegają i którą wybrać
  • Rola wybranych składników immunomodulujących i suplementacja białka w wybranych grupach pacjentów

O sukcesie leczenia operacyjnego decydują dwa czynniki: właściwe pod względem technicznym przeprowadzenie zabiegu przez chirurga oraz zdolność organizmu do zagojenia zespoleń i ran. Leczenie chirurgiczne to z perspektywy organizmu człowieka znaczny wysiłek, uraz i obciążenie, zarówno w ujęciu energetycznym, metabolicznym, jak i czynnościowym. Prehabilitacja jest kompleksowym przygotowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego. Uwzględnia ona: postępowanie dietetyczne, aktywność fizyczną oraz wsparcie psychologiczne. Dostosowane do potrzeb i możliwości chorego leczenie żywieniowe, którego celem jest poprawa jego stanu odżywienia i ogólnej kondycji, pozwala na poprawę wyników leczenia, a w szczególności na redukcję śmiertelności i ryzyka powikłań okołooperacyjnych, przyspieszenie rekonwalescencji oraz skrócenie czasu hospitalizacji, a także na obniżenie kosztów leczenia. W diecie pacjenta przygotowywanego do zabiegu kluczowe znaczenie mają zarówno odpowiednia podaż energii i białka, jak i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego poprzez suplementację składników o działaniu immunomodulującym.

Leczenie chirurgiczne a stan odżywienia i postępowanie dietetyczne

Uraz związany z interwencją chirurgiczną indukuje wiele reakcji metabolicznych, hormonalnych i immunologicznych. Stan ten wiąże się z nasileniem katabolizmu (dodatkowo wzmaganego przez ewentualne unieruchomienie), wystąpieniem reakcji zapalnej ora...

Ocena stanu odżywienia

W Polsce od 1 stycznia 2012 roku istnieje ustawowy obowiązek przeprowadzania przesiewowej oceny stanu odżywienia przy przyjęciu do szpitala (z wyjątkiem szpitalnych oddziałów ratunkowych). Wymagane jest wykorzystanie Subjective Global Assessment (SGA) lub Nutritional Risk Score 2002 (NRS 2002). Za pomocą obu tych skal ocenia się masę ciała pacjenta oraz jej niezamierzoną utratę w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy, a także nasilenie choroby podstawowej oraz jej wpływ na zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. W skali SGA dodatkowo oceniane są: rodzaj stosowanej diety i zmiany w przyjmowaniu pokarmów, występowanie objawów ze strony przewodu pokarmowego, zmiany w aktywności fizycznej, występowanie obrzęków oraz utrata tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Do rozpoznania niedożywienia zastosować można kryteria European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)4 oraz opracowane przez międzynarodowy panel ekspertów kryteria Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)5. Zgodnie z wytycznymi ESPEN z zakresu leczenia żywieniowego w chirurgii6 oceny stanu odżywienia pacjenta należy dokonać zarówno w okresie przygotowawczym do zabiegu operacyjnego, jak i w okresie pooperacyjnym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Żywienie w okresie przedoperacyjnym

Koncepcja żywienia immunomodulującego (immunonutrition) zakłada dostarczenie nie tylko odpowiedniej ilości białka, energii i innych niezbędnych składników odżywczych, lecz także substancji wykazujących zdolność [...]

Podsumowanie

Prawidłowe żywienie pacjenta chirurgicznego jest jednym z fundamentalnych działań i nieodłącznym elementem nowoczesnej oraz zgodnej z obecną wiedzą medyczną opieki okołooperacyjnej. Właściwe postępowanie żywieniowe [...]

Do góry