Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Biopochodne szwy dostarczające leki

lek. Bartłomiej Borawski

Zamknięcie rany ma kluczowe znaczenie w procesie gojenia, zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i wspomaga odnowę tkankową, regenerację. Niepowodzenie zamknięcia rany z powodu uszkodzenia mechanicznego lub stanu zapalnego może przyczynić się do niewłaściwego przylegania tkanek i skutkować opóźnionym gojeniem, a nawet śmiercią pacjenta, w zależności od miejsca rany. Dlatego biopochodne szwy zdolne nie tylko do łączenia tkanek, lecz także do identyfikacji stanu zapalnego, a nawet umożliwiające dostarczanie środków terapeutycznych mogłyby dodatkowo zoptymalizować proces gojenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Biopochodne szwy dostarczające leki

Zamknięcie rany ma kluczowe znaczenie w procesie gojenia, zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i wspomaga odnowę tkankową, regenerację. Niepowodzenie zamknięcia rany z powodu uszkodzenia [...]

Do góry