Aktualności naukowe

Najnowsze badania
5-letnie przeżycie pacjentów po laparoskopowej i otwartej resekcji dystalnej części żołądka w przebiegu zaawansowanego raka żołądka

lek. Bartłomiej Borawski

W randomizowanych badaniach klinicznych, w których porównywano resekcję raka żołądka techniką laparoskopową z metodą otwartą, wykazano podobne cele krótkoterminowe (resekcja R0, odpowiednie pobieranie próbek węzłów chłonnych, bezpieczeństwo) i wyniki długoterminowe. Dowody przemawiające za wdrożeniem laparoskopowej gastrektomii w przypadku miejscowo zaawansowanego raka żołądka są obecnie niewystarczające, ponieważ pierwotny punkt końcowy w poprzednich badaniach prospektywnych oceniano przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 3 lata.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

5-letnie przeżycie pacjentów po laparoskopowej i otwartej resekcji dystalnej części żołądka w przebiegu zaawansowanego raka żołądka

W randomizowanych badaniach klinicznych, w których porównywano resekcję raka żołądka techniką laparoskopową z metodą otwartą, wykazano podobne cele krótkoterminowe (resekcja R0, odpowiednie pobieranie próbek [...]

Do góry