Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Ocena rutynowego stosowania przedoperacyjnych skal predykcyjnych rocznej śmiertelności pooperacyjnej

lek. Bartłomiej Borawski

Zespół kruchości (FS – frailty syndrome) jest wielowymiarowym stanem związanym z wyczerpaniem fizjologicznej rezerwy i obniżeniem odporności na czynniki stresowe wskutek zmniejszonej wydolności wszystkich narządów. Systemy opieki zdrowotnej muszą ...

Hall i wsp. przedstawili istotne badanie uzupełniające ograniczoną literaturę dotyczącą wykonalności i implikacji systemowej oceny opartej na wskaźniku ryzyka (RAI – risk analysis index) w celu zdiagnozowania FS oraz potencjalnego zmniejszenia śmi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena rutynowego stosowania przedoperacyjnych skal predykcyjnych rocznej śmiertelności pooperacyjnej

Zespół kruchości (FS – frailty syndrome) jest wielowymiarowym stanem związanym z wyczerpaniem fizjologicznej rezerwy i obniżeniem odporności na czynniki stresowe wskutek zmniejszonej wydolności [...]

Do góry