Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Magic Pen – innowacyjny przyrząd do śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyc

lek. Bartłomiej Borawski

Śródoperacyjna identyfikacja tkanek za pomocą badania makroskopowego podczas operacji tarczycy i przytarczyc choć jest trudna, to jest niezbędna do zachowania zdrowych tkanek i poprawy wyników leczenia pacjentów.

DeHoog i wsp. przedstawili MasSpec Pen (MSPen – Magic Pen) – nową technologię wykorzystującą spektroskopię masową w czasie rzeczywistym stosowaną do śródoperacyjnej identyfikacji przytarczyc. Urządzenie to jest w stanie rozróżnić przytarczyce, tarczycę i tkankę limfatyczną poprzez analizę składników metabolicznych uzyskanych po kontakcie tkanki z kroplą sterylnej wody.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Śródoperacyjna identyfikacja tkanek za pomocą badania makroskopowego podczas operacji tarczycy i przytarczyc choć jest trudna, to jest niezbędna do zachowania zdrowych tkanek i poprawy wyników leczenia pacjentów.

DeHoog i wsp. przedstawili MasSpec Pen (MSPen – Magic Pen) – nową technologię wykorzystującą spektroskopię masową w czasie rzeczywistym stosowaną do śródoperacyjnej identyfikacji [...]

Do góry