Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Czy dobrze znany lek przeciwpasożytniczy (pirwinium) może być wykorzystywany jako środek zapobiegający rozwojowi raka żołądka?

lek. Bartłomiej Borawski

Progresja metaplazji przednowotworowej do dysplazji może zwiększać ryzyko raka żołądka. Obecnie brakuje jednak skutecznych strategii ukierunkowanych na te zmiany przedrakowe. Aby temu zaradzić, naukowcy podjęli próbę identyfikacji kluczowych szlaków sygnałowych, które są regulowane w górę podczas progresji metaplazji oraz mają kluczowe znaczenie dla przeżycia i funkcji komórek macierzystych w dysplazji.

Do góry