Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wpływ przedoperacyjnego opóźnienia wewnątrzszpitalnego w oczekiwaniu na appendektomię na perforację wyrostka robaczkowego – badanie PERFECT

lek. Bartłomiej Borawski

Appendektomia pozostaje standardem leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego. Nie ma jednak międzynarodowego konsensusu w sprawie pilności zabiegu chirurgicznego w przypadku ostrego niepowikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego, a w zaleceniach dostrzega się znaczne różnice: od operacji bez opóźnienia do operacji w ciągu 24 h. Uważa się, że dłuższe opóźnienie w szpitalu zwiększa ryzyko perforacji i dalszej zachorowalności. Celem skandynawskich badaczy było porównanie częstości perforacji wyrostka robaczkowego u pacjentów poddawanych appendektomii w dwóch różnych oknach czasowych: <8 h vs <24 h.

Przeprowadzono duże, pragmatyczne, otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane badanie typu non-inferiority. Pacjenci (w wieku ≥18 lat; n = 1822) z przypuszczalnie niepowikłanym ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego zostali losowo przydzieleni (1 : 1...

Do góry