Laparoskopowa plastyka przepukliny pachwinowej – wskazania, przeciwwskazania i powikłania

Krzysztof Kowalik1

Paweł Narożnicki2

lek. Volodymyr Lavrynets3

lek. Jan Madej4

prof. hab. n. med. Andrzej Modrzejewski1

1Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Modrzejewski

2Wydział Lekarski, Kolegium Wojskowo-Lekarskie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3Oddział Chirurgii Ogólnej, Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

Kierownik: lek. Waldemar Mazur

4Oddział Chirurgiczny Ogólny, Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich

Kierownik: dr n. med. Zbigniew Sosnowski

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Modrzejewski

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

e-mail: amodrzejewski@interia.pl

  • Korzyści płynące z wykonywania hernioplastyki metodą laparoskopową
  • Najczęstsze powikłania śród- i pooperacyjne tej operacji
  • Potencjalne wskazania i przeciwwskazania do hernioplastyki laparoskopowej
  • Wady i zalety leczenia przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową

Ryzyko rozwoju przepukliny pachwinowej w ciągu całego życia wynosi 27% wśród mężczyzn i 3-6% w populacji kobiet1. Przepuklina pachwinowa stanowi aż 75% wszystkich przepuklin ściany brzucha. Cechuje ją też znaczna tendencja do nawrotów2. Z tego powodu plastyka przepukliny pachwinowej (hernioplastyka) jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii ogólnej3. Operację tę głównie przeprowadza się metodą tradycyjną.

Mimo że laparoskopowa plastyka przepukliny pachwinowej wykonywana jest na świecie od 1990 roku, to nadal w wielu polskich ośrodkach nie jest powszechnie praktykowana4. Pierwszą w Polsce plastykę przepukliny pachwinowej z dostępu przezbrzusznego przedotrzewnowego (TAPP – transabdominal preperitoneal) wykonał dr Andrzej Stanek w 1992 roku5. Od 1994 roku w nielicznych ośrodkach wykonywana jest również metoda całkowitego zaopatrywania przepuklin pachwinowych pozaotrzewnowo (TEP – totally extraperitoneal), bez ingerencji w światło jamy otrzewnej. W metodzie tej tzw. przestrzeń robocza jest wytwarzana za pomocą balonu rozprężającego (ryc. 1)6.

Opory przed wykonywaniem hernioplastyki pachwinowej techniką laparoskopową mogą wynikać z tego, że w trakcie zabiegu z dostępu laparoskopowego większe trudności sprawiają wypreparowanie worka przepuklinowego i umieszczenie siatki polipropylenowej niż podczas hernioplastyki metodą tradycyjną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najczęściej stosowane techniki zabiegu

W praktyce chirurgicznej do wykonywania laparoskopowej plastyki przepukliny pachwinowej zwykle wykorzystuje się dwie – wspomniane już wcześniej – metody: technikę całkowitą pozaotrzewnową [...]

Wskazania do wykonania plastyki przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową

Technika laparoskopowa w zaopatrywaniu nawrotu przepukliny pachwinowej uchodzi za łatwiejszą w porównaniu z metodą klasyczną Lichtensteina. Wynika to z faktu, że zabieg wykonuje się w miejscu [...]

Powikłania hernioplastyki laparoskopowej – wspólne dla obu metod

Możliwe powikłania laparoskopowej plastyki przepukliny pachwinowej przedstawiono w tabeli 1.

Zalety i wady hernioplastyki laparoskopowej

Zalety i wady laparoskopowej plastyki przepukliny pachwinowej przedstawiono w tabeli 2.

Porównanie metod TAPP i TEP

Metoda TAPP:

Podsumowanie

Plastyka przepukliny pachwinowej jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji w chirurgii ogólnej. Hernioplastyka tradycyjną techniką otwartą uważana jest przez chirurgów za łatwiejszą technicznie, [...]

Do góry