Hemikolektomia w chirurgii małoinwazyjnej

lek. Miłosz Sokołowski

dr hab. n. med. Michał Mik, prof. UM

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów 
Kierownik kliniki: dr hab. n. med. Michał Mik, prof. UM

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Michał Mik, prof. UM

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

– Centralny Szpital Weteranów

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: m.mik@wp.pl

  • Omówienie najczęstszych technik operacyjnych w laparoskopii jelita grubego
  • Bezpieczeństwo zabiegów małoinwazyjnych i wątpliwości dotyczące nowych technik operacyjnych
  • Odmienności wykonywania zespoleń w hemikolektomiach prawostronnych i zalecane standardy resekcji onkologicznej
  • Przewaga technik laparoskopowych w zabiegach kolorektalnych w ujęciu klinicznym

Zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych w chirurgii jelita grubego może się wydawać rozwiązaniem dość nowym. Jednak pierwsze usystematyzowane opracowania na ten temat pochodzą z lat 90. XX wieku1. W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania technikami małoinwazyjnymi wraz ze zwiększeniem dostępności sprzętu optycznego, narzędzi laparoskopowych i z coraz szerszą ofertą szkoleń. Kolejnym krokiem milowym w rozwoju technik minimalnie inwazyjnych było wprowadzenie chirurgii robotowej. Obecnie jesteśmy świadkami ewolucji technik chirurgicznych – dostęp minimalnie inwazyjny jest coraz częściej dostępem pierwszego wyboru w większości zabiegów.

Małoinwazyjne zabiegi operacyjne w chirurgii jelita grubego zyskują na popularności i powoli zastępują klasyczne metody operacyjne. Potwierdzono przewagę podejścia minimalnie inwazyjnego nad chirurgią klasyczną w zakresie bólu pooperacyjnego, długości pobytu w szpitalu oraz czasu powrotu perystaltyki. Nie budzi również wątpliwości temat zachowania czystości onkologicznej zabiegów minimalnie inwazyjnych w porównaniu z dostępem otwartym. W większości publikacji kładzie się przy tym nacisk na doświadczenie ośrodka, doświadczenie operatora oraz jakość szkolenia w chirurgii laparoskopowej. Nauka technik laparoskopowych w chirurgii jelita grubego jest związana z dość długą krzywą uczenia (88-152 przypadków2 w celu zredukowania ryzyka krwawienia, konwersji, powikłań i długości hospitalizacji).

Przedmiotem coraz większej liczby badań klinicznych i metaanaliz jest porównanie nie tylko metod klasycznych z laparoskopowymi, lecz także technik małoinwazyjnych między sobą. Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów pozostaje sposób wykonania zespolenia w czasie laparoskopowej hemikolektomii prawostronnej (wewnątrz- vs zewnątrzustrojowo). O ile dość łatwo o standaryzację postępowania małoinwazyjnego w resekcjach esicy i odbytnicy, o tyle hemikolektomia prawostronna może być przeprowadzana na kilka sposobów, z zastosowaniem wielu modyfikacji ułatwiających technikę zabiegu.

W okresie nauki zabiegów laparoskopowych na jelicie grubym najważniejszymi elementami są: standaryzacja procesu, wypracowanie jednolitej, powtarzalnej techniki zapewniającej optymalny zakres resekcji onkologicznej i dobre wyniki kliniczne. Proces ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Hemikolektomia prawostronna

Temat prawostronnych hemikolektomii laparoskopowych wywołuje wiele dyskusji związanych z celowością metody. Konieczność wykonania cięcia w celu ewakuacji preparatu lub wykonania zespolenia zewnątrzustrojowego jest [...]

Hemikolektomia lewostronna

Porównanie dostępu laparoskopowego z dostępem klasycznym w przypadku hemikolektomii lewostronnych budzi znacznie mniej wątpliwości niż w przypadku hemikolektomii prawostronnych. Laparoskopowe hemikolektomie lewostronne wiążą się [...]

Rola endoskopii śródoperacyjnej w ocenie laparoskopowych zespoleń kolorektalnych

Najpoważniejszym powikłaniem związanym z zabiegami kolorektalnymi jest niewątpliwie nieszczelność zespolenia. Wiąże się ona ze zwiększonym ryzykiem zgonu i skróceniem czasu prognozowanego przeżycia po [...]

Zaopatrywanie ubytku w krezce po zabiegach laparoskopowych

W ujęciu chirurgii otwartej zamknięcie ubytku w krezce po hemikolektomii prawostronnej jest standardową procedurą. Laparoskopowe hemikolektomie prawostronne przeprowadzane są z reguły bez zamykania ubytku [...]

Podsumowanie

Podejście minimalnie inwazyjne w chirurgii kolorektalnej wydaje się metodą nie tyle alternatywną, co wręcz preferowaną i powoli zastępującą podejście klasyczne w zabiegach na jelicie [...]

Do góry