Temat numeru

Żywienie dojelitowe w chirurgii – praktycznie!

dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

 • Żywienie dojelitowe (enteralne) to żywienie podawane bezpośrednio do żołądka lub do jelita
 • Nie zwlekaj z żywieniem u pacjentów niedożywionych i u tych, którzy nie spożywają pełnej diety
 • Żywienie dojelitowe:
  • zmniejsza ryzyko powikłań u pacjentów chirurgicznych
  • należy włączyć u pacjentów z dysfagią, po operacjach w górnym odcinku przewodu pokarmowego, w ostrym zapaleniu trzustki
  • jest bezpieczniejsze i skuteczniejsze od żywienia pozajelitowego

Termin „żywienie dojelitowe” (enteralne) w języku polskim jest nieprecyzyjnym tłumaczeniem z języka angielskiego sformułowania „enteral nutrition”. Pojęcie to obejmuje zarówno żywienie do żołądka, jak i żywienie do jelita.

Po co chirurgowi wiedza o żywieniu dojelitowym? Częstość niedożywienia wśród pacjentów oddziałów chirurgii waha się między 20% a 50%, co oznacza, że w najlepszym razie co piąty, a w najgorszym co drugi pacjent wymaga specjalnych zaleceń żywieniowych, aby nie był narażony na powikłania pooperacyjne. Nie wszyscy chorzy mogą odżywiać się doustnie, szczególnie w okresie okołooperacyjnym. Większość natomiast ma sprawny przewód pokarmowy, a żywienie drogą przewodu pokarmowego jest prostsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż żywienie dożylne (pozajelitowe). Żywienie dojelitowe wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań septycznych (seps odcewnikowych), powikłań metabolicznych (hiperglikemii, hipertriglicerydemii, immunosupresji), zmniejsza też ryzyko translokacji bakteryjnej (sepsy grzybicze i wywołane przez bakterie Gram[–]) oraz powstawania szczepów wieloopornych. Jakkolwiek żywienie pozajelitowe pozwala uratować życie wielu pacjentów, to w przypadku sprawnego przewodu pokarmowego korzyści z żywienia dojelitowego są większe. Umiejętność zastosowania żywienia dojelitowego pozwala więc chirurgowi zmniejszyć częstość powikłań po swoich operacjach, skrócić czas hospitalizacji, przyspieszyć proces rehabilitacji i powrotu pacjenta do zdrowia oraz obniżyć koszty leczenia.

Którzy pacjenci powinni być leczeni żywieniem dojelitowym?

Jest kilka wskazań do żywienia dojelitowego zarówno w okresie prehabilitacji, jak i w okresie okołooperacyjnym (z opcją kontynuacji po wypisie ze szpitala), w których chirurg zobowiązany jest rozpocząć żywienie dojelitowe. Wskazania te obejmują:

 • wszystkich chorych, którzy nie mogą wystarczająco odżywiać się doustnie (pacjenci przygotowywani do operacji oraz niedożywieni i z ranami przewlekłymi przebywający na oddziale chirurgii)
 • chorych po operacjach w górnym odcinku przewodu pokarmowego (np. po resekcji przełyku, żołądka, duodenopankreatektomii [DPC], plastyce odźwiernika)
 • ostre zapalenie trzustki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Żywienie dojelitowe w okresie prehabilitacji (przygotowanie do operacji)

Pacjenci zgłaszający się do chirurga z prośbą o operację różnią się, jeśli chodzi o stan odżywienia i związane z nim ryzyko powikłań pooperacyjnych. Wielochorobowość wymaga optymalizacji [...]

Żywienie dojelitowe w okresie pooperacyjnym

Kluczowe dla żywienia okołooperacyjnego jest zabezpieczenie już w trakcie zabiegu drogi do żywienia dojelitowego. Jeśli pacjent był niedożywiony przed operacją lub przebył [...]

Zapobieganie problemom i bezpieczeństwo żywienia

Bezpieczeństwo leczenia żywieniowego zapewniają następujące elementy:

Do góry