Zastosowanie klejów fibrynowych w chirurgii – aktualności

lek. Alicja Przywózka-Suwała

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Alicja Przywózka-Suwała

Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

  • Rola fibryny w procesie gojenia rany
  • Rodzaje klejów fibrynowych, korzyści i działania niepożądane związane z ich stosowaniem w medycynie
  • Zastosowanie kliniczne klejów fibrynowych w herniologii, chirurgii przewodu pokarmowego, proktologii, chirurgii wątroby, w leczeniu ran oraz podczas operacji bariatrycznych i leczenia endoskopowego w świetle badań klinicznych

W dynamicznie rozwijającym się świecie medycyny innowacyjne rozwiązania stają się kluczowym elementem postępu w dziedzinie chirurgii. Jednym z takich przełomowych odkryć jest klej fibrynowy, który jest biologicznym adhezyjnym materiałem, a jego unikatowe właściwości sprawiają, że jest on niezwykle użyteczny w wielu dziedzinach chirurgii. W ostatnich latach naukowcy na całym świecie odkrywają kolejne sposoby wykorzystania tego materiału. W niniejszym artykule skupimy się na najnowszych zastosowaniach kleju fibrynowego. Przeanalizujemy badania i studia przypadków, aby zrozumieć, jak ten rewolucyjny materiał zmienia oblicze współczesnej chirurgii.

Mechanizm działania

Na przestrzeni ostatnich lat rozwój nowoczesnych technologii pozwolił na wprowadzenie do użytku klejów w różnych formach oraz łączenie ich z innymi hemostatykami, takimi jak chociażby trombina. Dodatkowo możemy znaleźć opisy wielu nowatorskich zastosowań już istniejących na rynku produktów, co potwierdza konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w celu rozszerzenia wskazań do powszechnego zastosowania fibryny w chirurgii1. Kleje fibrynowe są używane praktycznie we wszystkich dziedzinach zabiegowych, takich jak: laryngologia, neurochirurgia, ortopedia, chirurgia dzieci czy okulistyka, jednak na potrzeby niniejszego artykułu skupiono się na ich wykorzystaniu w chirurgii ogólnej.

Klej fibrynowy jest materiałem hemostatycznym, jego użycie wywołuje szereg przemian biochemicznych, które imitują końcowe etapy kaskady krzepnięcia. Po uruchomieniu kaskady aktywny czynnik X selektywnie hydrolizuje protrombinę do trombiny. W obecności trombiny fibrynogen jest konwertowany do fibryny. Fibryna dodatkowo aktywuje czynnik XIII krzepnięcia (obecny w kleju), który stabilizuje skrzep poprzez polimeryzację i wiązanie krzyżowe łańcuchów fibryny. W przypadku urazu tkanki i krwawienia dochodzi do uformowania skrzepu, który jest produktem tej kaskady. Użycie kleju fibrynowego pozwala na wytworzenie skrzepu, co warunkuje jego właściwości hemostatyczne. Powstanie skrzepu prowadzi do proliferacji fibroblastów i tworzenia ziarniny już w ciągu pierwszych kilku godzin od jego uformowania. Pełne wytworzenie skrzepu trwa 2 tygodnie i po tym czasie dochodzi do stopniowej degradacji, jednak nowo powstała tkanka pozostaje. Klej fibrynowy składa się z fibrynogenu oraz trombiny, które są pozyskiwane z osocza. Wykorzystanie fibryny pozwala na wytworzenie skrzepu bez obecności krwi i występujących w niej czynników osoczowych krzepnięcia, dlatego znajduje ona zastosowanie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zastosowanie w medycynie

Obecnie dysponujemy różnymi rodzajami klejów fibrynowych:

Herniologia

Kleje fibrynowe coraz chętniej są wykorzystywane w chirurgii przepuklin. Od lat bada się wpływ użycia kleju fibrynowego na częstość występowania surowiczaków, jednak [...]

Chirurgia przewodu pokarmowego

Chirurgia przewodu pokarmowego zdominowana jest przez tradycyjne narzędzia, takie jak szwy, czy elektronarzędzia, jednak w ostatnich latach kleje fibrynowe zyskały na popularności [...]

Proktologia

Leczenie przetok odbytu, zwłaszcza w chorobie Leśnio­wskiego-Crohna, stanowi duże wyzwanie nawet dla doświadczonych chirurgów, a wyniki leczenia tradycyjnymi metodami są niesatysfakcjonujące. Odsetek całkowitego [...]

Chirurgia wątroby i dróg żółciowych

Postępy w zakresie technik minimalnie inwazyjnych pozwalają na poprawę wyników leczenia w chirurgii wątroby. Mimo że obecnie dysponujemy szeregiem elektronarzędzi mających na celu [...]

Chirurgia bariatryczna

Najczęstszymi powikłaniami po operacjach bariatrycznych, takich jak rękawowa resekcja żołądka lub wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y, są nieszczelność zespolenia w linii [...]

Leczenie endoskopowe

Klej fibrynowy może być wykorzystywany w endoskopowym leczeniu ubytków przełyku i górnego przewodu pokarmowego. W przypadku powikłań po operacjach onkologicznych lub bariatrycznych, które wiążą [...]

Chirurgia plastyczna i leczenie ran

Klej fibrynowy jest znany ze swojej zdolności do szybkiego zapewnienia hemostazy, co jest niezwykle korzystne w przypadku ran oparzeniowych. Działa poprzez naśladowanie [...]

Podsumowanie

W ciągu ostatnich kilku dekad klej fibrynowy stał się ważnym narzędziem w dziedzinie chirurgii. Jego zdolność do skutecznego zamykania ran, szybkiego gojenia tkanek [...]

Do góry