Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Leczenie laserowe jako uzupełnienie standardowej opieki w ograniczaniu nawrotów torbieli włosowej u nastolatków i młodych dorosłych

lek. Bartłomiej Borawski

Nawrotowość nadal stanowi poważne wyzwanie w postępowaniu klinicznym u pacjentów z torbielą włosową (pilonidalną). Celem badaczy było porównanie skuteczności laseroterapii jako uzupełnienia standardowej opieki z samą standardową opieką w zapobieganiu nawrotom choroby pilonidalnej u nastolatków i młodych dorosłych.

Badacze z Ohio przeprowadzili 5-letnie randomizowane badanie kliniczne, do którego włączono 302 pacjentów w wieku 11-21 lat z rozpoznaną chorobą pilonidalną. Pierwszorzędowym wynikiem był wskaźnik nawrotów torbieli włosowej po roku. Drugorzędowe c...

Do góry