Chirurg w sądzie

Opóźnienie w przyjmowaniu pacjentów a obowiązki lekarza

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński w Warszawie

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Adres do korespondencji:

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarza.pl; prawa.lekarza@gmail.com

  • Odpowiedzialność prawna lekarza za różne typy opóźnień w przyjmowaniu pacjentów
  • Konsekwencje prawne opóźnień wynikających z zaniedbania lekarza – w rozpoznawaniu i/lub leczeniu
  • Omówienie rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy sprawy chirurga, który spóźnił się do pracy w poradni chirurgicznej

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kwestii opóźnień w przyjmowaniu pacjentów z perspektywy prawnej. Od razu pragnę zastrzec, że mam na celu jedynie zasygnalizowanie problemu, a nie jego kompleksowe omówienie. Warto jednak podkreślić, że opóźnienie w przyjmowaniu pacjentów może stać się powodem roszczeń wobec lekarza.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że z perspektywy organizacyjnej możemy wyróżnić 4 typy opóźnień:

  • opóźnienia związane z niewłaściwą organizacją pracy (np. zbyt mało lekarzy lub nadmierne obowiązki)
  • opóźnienia związane z sytuacją nagłą (np. wypadek zbiorowy, wskutek którego na szpitalny oddział ratunkowy trafia kilkudziesięciu pacjentów naraz)
  • opóźnienia związane z sytuacją nieprzewidzianą (np. awaria systemu komputerowego, alarm przeciwpożarowy, który powoduje wstrzymanie pracy na pewien czas)
  • opóźnienia związane z zaniedbaniami osobistymi osoby odpowiedzialnej za dany fragment działalności (np. spóźnienie się lekarza do pracy).

W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność prawna za każdy typ opóźnienia przedstawia się inaczej. Za opóźnienia wynikające z niewłaściwej organizacji pracy odpowiedzialny jest organizator pracy, którym w danym podmiocie lecz...

Do góry