Aktualności

Wydarzyło się w dermatologii

Opracowała Olga Tymanowska

Nominacje profesorskie

Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała Helena Rotsztejn, wieloletni konsultant w zakresie chorób skórnych i wenerycznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Obecnie prof. Rotsztejn pełni funkcję kierownika Zakładu Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej w Katedrze Kosmetologii UM w Łodzi. – Ta nominacja stanowi dla mnie kolejny bodziec do poszukiwania nowych obszarów w zakresie badań naukowych – powiedziała „Dermatologii po Dyplomie”.

Solaria nie będą zakazane dla nieletnich

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym bez żadnych ograniczeń wiekowych można korzystać z solariów. W efekcie rośnie liczba czerniaków u młodych ludzi.

WHO zaleca, aby osoby korzystające z solarium podpisywały druk świadomej zgody na naświetlanie.

– Takie działania powinny być wprowadzone także w Polsce – przekonuje prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków warszawskiego CO. Jak tłumaczy, roczna liczba zachorowań na nowotwory skóry w naszym kraju wynosi 50 tys., z czego 3 tys. stanowią przypadki czerniaka. Szacuje się, że ta liczba podwaja się co 10 lat.

Państwa Europy Zachodniej prowadzą wiele działań, często koordynowanych przez krajowe organizacje onkologiczne i rządowe. Ważne jest również wprowadzone już w Europie Zachodniej ustawodawstwo zakazujące korzystania osobom niepełnoletnim z solariów...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Basen nie dla chorych na łuszczycę?

W związku z informacjami wpływającymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi utrudnień w dostępności do obiektów basenowych osób chorych na łuszczycę, ze [...]

Apel do ministra zdrowia

W 2009 roku dermatolodzy zostali pozbawieni możliwości rozliczania procedur onkologicznych dotyczących leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych. Prof. Joanna Maj, konsultant krajowy w [...]

Premia dla najlepszych

Od 2015 roku pieniądze przyznawane jednostkom naukowym z budżetu państwa (instytuty naukowe PAN, uczelniane wydziały i instytuty, instytuty badawcze) będą uzależnione [...]
Do góry