Aktualności

Najnowsze badania

Opracował lek. med. Paweł Traczewski

Jak przewidzieć przebieg trądziku odwróconego?

Trądzik odwrócony (ropnie mnogie pach; hidradenitis suppurativa) jest przewlekłą chorobą zapalną, która objawia się nawracającymi bolesnymi cystami, przetokami, bliznowaceniem, zlokalizowanymi typowo w pachwinach, dołach pachowych i okolicy anogenitalnej. Ocenia się, że częstość jej występowania w krajach rozwiniętych waha się od 1 do 4 proc. Choroba ta jest bardzo uciążliwa i powoduje znaczne pogorszenie jakości życia pacjentów. Leczenie jest trudne i w wielu przypadkach nie przynosi zadowalających efektów. Ponieważ dotąd przeprowadzono niewiele szczegółowych badań epidemiologicznych, brakuje danych pozwalających przewidzieć, u których pacjentów rozwinie się ciężka postać trądziku odwróconego.

W sierpniowym „Journal of American Academy of Dermatology” opublikowano wyniki zrealizowanego w Holandii retrospektywnego badania mającego na celu określenie czynników wpływających na przebieg trądziku odwróconego. Badanie objęło dane 846 pacjentó...

U kobiet obserwowano wcześniejszy początek choroby, częstsze zajmowanie okolicy podpiersiowej oraz dodatnie tło rodzinne. W przypadku mężczyzn bardziej charakterystyczne było zajęcie okolic pośladkowych, perianalanych, nietypowe wykwity, a także dodatnie tło rodzinne w kierunku ciężkiego trądziku zwyczajnego. Występowanie trądziku odwróconego w rodzinie korelowało z wcześniejszym początkiem choroby, dłuższym czasem jej trwania, wywiadem ciężkiego trądziku zwyczajnego, większą rozległością zmian i nałogiem nikotynowym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

AZS czynnikiem ryzyka autoimmunizacji tarczycy u dzieci

Autoimmunizacja, szczególnie dotycząca tarczycy, była wielokrotnie wiązana z przewlekłą pokrzywką u dorosłych i dzieci. Z kolei liczne badania wskazują na dużą [...]
Do góry