Najnowsze badania

NLPZ w profilaktyce raka podstawnokomórkowego?

Lek. med. Paweł Traczewski

Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma – BCC) jest najczęściej występującym nowotworem skóry u ludzi rasy białej. Zachorowalność na BCC systematycznie rośnie na przestrzeni ostatnich dekad. Chociaż nowotwór ten sporadycznie daje przerzuty, a śmiertelność związana z nim jest znikoma, to stanowi on poważne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Ponieważ leczenie BCC poza rzadkimi przypadkami jest zalecane, poszukuje się sposobów zapobiegania. Podstawą profilaktyki jest ograniczenie wieloletniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Obserwacje poczynione w ostatnich latach wskazują, że w prewencji nowotworów, także skóry, przydatne może być stosowanie NLPZ. Jednakże wyniki badań na ten temat nie są jednoznaczne. Część badań wskazuje, że systematyczne stosowanie tych leków znacząco zmniejsza ryzyko powstania BCC, a także raków kolczystokomórkowych u kobiet z dodatnim wywiadem w kierunku raków skóry i czerniaka, ale u kobiet z ujemnym wywiadem ten efekt nie występuje. W celu zebrania i syntezy dostępnych danych na temat wpływu doustnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ na rozwój BCC przeprowadzono przegląd systematyczny i metaanalizę wiarygodnych badań.

Do góry