Dermatologia po Dyplomie Nr 06 (listopad) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2015
Aktualności
Najnowsze badania
Praktyka kliniczna
Uczymy się na błędach
Charakterystyczne objawy
Opis przypadku
Aktualne poglądy
Dążymy do celu