Praktyka kliniczna

Przedruk z „Medycyny po Dyplomie”, 2016;4:86-90

Rzadka choroba wielonarządowa czy grzybica płytki paznokciowej?

Prof. zw. dr hab. med. Anna Woźniacka
Dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

Dr n. med. Marek Kot

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: Prof. zw. dr hab. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Do poradni dermatologicznej z powodu zmian płytki paznokciowej palucha lewej stopy zgłosiła się 37-letnia kobieta (ryc. 1). Pacjentka obserwowała od 4 miesięcy zażółcenie płytki paznokciowej, kruchość, łamliwość i brak przylegania do podłoża. W wywiadzie zgłosiła padaczkę, operację glejaka wewnątrzczaszkowego (astrocytoma – 2002 r.) i raka gruczołowego nerki prawej (2012 r.). W badaniu dermatologicznym stwierdzono drobne włókniaki w okolicy wałów paznokciowych rąk i stóp (ryc. 1-2). Na skórze twarzy, symetrycznie na bocznych powierzchniach nozdrzy widoczne były dyskretne, drobne zmiany rumieniowo-grudkowe (ryc. 3). Na tułowiu, w okolicy lędźwiowej, widoczne były uwypuklenia szorstkiej i pogrubiałej skóry o cechach skóry szagrynowej (ryc. 4). Na dziąsłach zaobserwowano brodawkowate zmiany typu włókniaków (ryc. 5). W badaniu mikologicznym bezpośrednim zeskrobin z płytki paznokciowej wykazano obecność nici grzyba. W posiewie wyhodowano natomiast Trichophyton rubrum. Chorą skierowano do poradni genetycznej, gdzie potwierdzono mutację TSC1.

Zmiany na płytkach paznokciowych należy różnicować z:

  • grzybicą
  • łuszczycą
  • zmianami pourazowymi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stwardnienie guzowate

Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a-Pringle’a) jest rzadką, uwarunkowaną genetycznie (mutacja w genach TSC1 i TSC2) chorobą wielonarządową, określaną mianem fakomatozy. Charakteryzuje się zaburzeniami rozwojowymi [...]

Grzybica paznokci

Zmiany paznokci są najczęściej wywołane przez odmiany grzyba strzygącego – T. rubrum i T. mentagrophytes, rzadziej przez E. floccosum. Poza dermatofitami grzybicę [...]

Łuszczyca

W przebiegu łuszczycy zwyczajnej płytki paznokciowe mogą być zmienione chorobowo u 10-50 proc. pacjentów. Kliniczny obraz choroby jest zróżnicowany i zależy od lokalizacji procesu [...]

Zmiany pourazowe

Zmiany pourazowe płytek paznokciowych mogą wyglądem przypominać łuszczycę i grzybicę we wczesnym okresie. Nigdy nie są aż tak nasilone jak na prezentowanych [...]
Do góry