Najnowsze badania

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko AZS

Lek. Paweł Traczewski

Ze względu na rosnącą częstość występowania AZS intensywnie poszukuje się modyfikowalnych czynników ryzyka tej choroby. Jednym z branych pod uwagę jest palenie tytoniu. Przemawia za tym fakt, że dym papierosowy wywiera niekorzystny wpływ na odpowiedź immunologiczną humoralną i komórkową, jak również może bezpośrednio uszkadzać barierę skórną poprzez działanie wolnych rodników tlenu na keratynocyty. Przeprowadzono dotąd liczne badania na temat związku palenia papierosów z rozwojem chorób atopowych, w których wykazano silną zależność między ekspozycją na dym tytoniowy a astmą u dzieci. Jednakże wcześniejsze badania dotyczące wpływu palenia na AZS dały niejednoznaczne wyniki. W celu rozstrzygnięcia tego problemu naukowcy z ośrodków w USA i Danii przeprowadzili przegląd systematyczny i metaanalizę 86 badań obserwacyjnych.

Do góry