Najnowsze badania

Czynniki wpływające na rozwój trądziku kobiet

Lek. Paweł Traczewski

Trądzik zwyczajny jest chorobą, która zwykle ustępuje ok. 20. r.ż. Jednak szacuje się, że zmiany trądzikowe można zaobserwować nawet u 50 proc. dorosłych w wieku 20-30 lat; ich częstość w kolejnych latach, szczególnie wyraźnie po 45. r.ż., maleje. W przypadku pacjentek powyżej 25. r.ż. mówi się o „trądziku kobiet” (adult female acne – AFA). W AFA wyróżnia się dwa warianty – trądzik przetrwały i występujący de novo. Drugi z nich prawdopodobnie występuje rzadziej, a jego przyczyny są nieznane. Bierze się tu pod uwagę różne endo-, jak i egzogenne czynniki. Przeprowadzono kliniczno-kontrolne badanie w celu przeanalizowania roli potencjalnych czynników wywołujących AFA, takich jak dodatni wywiad rodzinny, palenie papierosów, zawód wykonywany, choroby współistniejące, stres i dieta.

Do góry