Najnowsze badania

Markery aktywności bielactwa

Lek. Paweł Traczewski

Bielactwo nabyte jest polimorficzną wieloczynnikową chorobą charakteryzującą się utratą melanocytów naskórka i mieszków włosowych. Terapię bielactwa komplikuje trudny do przewidzenia przebieg tej choroby. Jak dotąd najskuteczniejsze w ocenie aktywności bielactwa okazały się badanie histopatologiczne i mikroskopia konfokalna. Autorzy badania opublikowanego w „Journal of American Academy of Dermatology” podjęli się opracowania szybkiej, dokładnej i nieinwazyjnej metody oceny statusu tej choroby.

Przeprowadzono przekrojowe badanie prospektywne trwające rok. Uczestnicy byli w przeszłości poddawani bez powodzenia różnym terapiom i planowano u nich przeprowadzenie leczenia chirurgicznego. Kryterium włączenia było niesegmentowe bielactwo i nie...

Do góry