Felieton

Nowe zasady specjalizacji

Prof. dr hab. med. Joanna Maj

Konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii

 W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące obecnych programów specjalizacyjnych oraz dyskutowany był „Raport końcowy w sprawie zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów”. Dokument, o którym mowa, będzie jeszcze przedstawiony do konsultacji społecznych, nie jest to więc ostateczna wersja, jednak zmiany będą się dokonywały szybko.

Środowisko dermatologów ze zdziwieniem, podobnie jak nasi koledzy alergolodzy, przyjęło propozycję zespołu ds. opracowania nowych zasad specjalizacji, która zmienia obecnie obowiązujące zasady rozpoczynania specjalizowania się w dziedzinie alergologii, umożliwiając realizację szkolenia specjalizacyjnego tylko po module podstawowym z chorób wewnętrznych. Natomiast zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami także po specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii, pediatrii lub laryngologii, lekarze mieli możliwość poszerzania wiedzy w ramach specjalizacji w zakresie alergologii.

Te dwie dziedziny medycyny, dermatologię i alergologię, łączy znajomość wielu chorób, o czym nie muszę państwa przekonywać. Poza tym, jak wynika ze wstępnych oszacowań Zespołu ds. Mapowania Potrzeb Zdrowotnych, zdecydowana większość chorób klasyfikowanych jako alergiczne zapalenie skóry była leczona na oddziałach dermatologicznych.

Do góry