Dzieci z twardziną ograniczoną narażone na zapalenie stawów

Lek. Paweł Traczewski

Twardzina ograniczona (morphea) jest chorobą zapalną prowadzącą do włóknienia skóry i tkanki podskórnej. Ma ona kilka podtypów, z których najczęstszym u dzieci jest postać linijna. Chociaż tradycyjnie jest uważana za chorobę zajmującą wyłącznie skórę, badania pokazują że u 17-20 proc. pacjentów z twardziną ograniczoną obserwuje się zajęcie stawów. Dochodzi do przykurczów stawów, artralgii i pogorszenia funkcjonowania stawów. Jak dotąd zebrano mało danych na temat zapalnych chorób stawów towarzyszących twardzinie w populacji pediatrycznej. Zadanie określenia zależności między dziecięcą twardziną ograniczoną a zapaleniem stawów postawili przed sobą naukowcy z USA.

Do góry