Opis przypadku

Postać klasyczna mięsaka Kaposiego u 86-letniej pacjentki z zaburzeniami krążenia limfatycznego

Lek. Patrycja Lemiesz1

Dr n. med. Małgorzata Szterling-Jaworowska1

Dr hab. med. Hanna Myśliwiec1

Lek. Agata Piłaszewicz-Puza2

Prof. dr hab. med. Iwona Flisiak1

1Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Białymstoku

2Zakład Patomorfologii Lekarskiej UM w Białymstoku

Adres do korespondencji: Lek. Patrycja Lemiesz, Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, tel. 085 740 95 72, faks 085 7409406, e-mail: patrycjadrozd89@gmail.com

Mięsak Kaposiego (Kaposi sarcoma, KS) należy do niskozróżnicowanych nowotworów pochodzenia naczyniowego. Patogeneza KS pozostaje nie do końca wyjaśniona, związana jest jednak z zakażeniem ludzkim wirusem opryszczki typu 8 (HHV8). Zmiany skórne mają charakter purpurowych, sinoczerwonych lub brązowoczarnych plam, grudek i guzków ze skłonnością do krwawienia i owrzodzeń, najczęściej zlokalizowanych w obrębie skóry kończyn dolnych.

Przedstawiamy przypadek 86-letniej chorej z towarzyszącymi zaburzeniami krążenia limfatycznego, u której na podstawie obrazu klinicznego i badania histopatologicznego rozpoznano mięsaka Kaposiego. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono postacie kliniczne, częstotliwość występowania, patogenezę, rozpoznanie różnicowe i leczenie tej choroby.

Mięsak Kaposiego (Kaposi sarcoma, KS) należy do niskozróżnicowanych nowotworów wywodzących się z komórek limfatycznych śródbłonka naczyń. Jego występowanie jest związane z zakażeniem ludzkim herpeswirusem typu 8 (Kaposi sarcoma herpesvirus/human herpesvirus 8 – KSHV/HHV8).[1] Sama obecność wirusa HHV-8 nie jest wystarczająca do rozwoju nowotworu. Istotną rolę w patogenezie choroby jako kokarcynogeny odgrywają także czynniki genetyczne, środowiskowe, immunologiczne, przyjmowane leki czy zaburzenia krążenia limfatycznego.[2] Zmiany skórne mają charakter purpurowych, sinoczerwonych lub brązowoczarnych plam, grudek i guzków, skłonnych do krwawienia i owrzodzeń. Najczęściej lokalizują się w obrębie skóry i błon śluzowych, ale mogą także zajmować przewód pokarmowy i węzły chłonne.[3] Wśród manifestacji epidemiologiczno-klinicznych wyróżniamy cztery postacie KS:

  • klasyczna – typowo występująca wśród starszych Żydów płci męskiej lub europejskich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego,
  • endemiczna – stanowi jeden z najczęstszych nowotworów u mieszkańców Afryki Równikowej,
  • jatrogenna – związana z immunosupresją, najczęściej u pacjentów po przeszczepieniach narządów miąższowych,
  • epidemiczna – obserwowana u osób z zespołem nabytego upośledzenia odporności (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS).[4]


Ostatnio postuluje się uznanie piątego wariantu choroby – nieepidemicznego KS pod względem klinicznym przypominającego postać klasyczną, jednak występującego u mężczyzn homoseksualnych (men who have sex with men – MSM), bez infekcji HIV i innych deficytów odporności.[3]

Opis przypadku

86-letnia pacjentka pochodzenia polskiego z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego leczonego preparatami nebiwololu, torasemidu i perindoprilu, w stanie ogólnym dobrym została przyjęta do Kliniki Dermatologii i Wenerologii UMB z powodu utrzy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Mięsak Kaposiego jest rzadko występującym nowotworem wywodzącym się z komórek limfatycznych śródbłonka naczyń, opisanym po raz pierwszy przez Moritza Kaposiego w [...]

Wnioski

Rozpoznanie mięsaka Kaposiego, przy braku typowego tła kliniczno-epidemiologicznego, często nastręcza trudności, zwłaszcza w populacjach o niewielkim współczynniku występowania tego nowotworu. Pomimo [...]
Do góry