Aktualności naukowe

Niekorzystny wpływ mleka na trądzik

Lek. Paweł Traczewski

Trądzik zwyczajny jest 8. najczęstszą chorobą na świecie, dotyka blisko 100 proc. osób w okresie dojrzewania. Ocenia się, że zmiany trądzikowe występują także u 54 proc. dorosłych kobiet i 40 proc. mężczyzn. Trądzik może mieć poważny wpływ na jakość życia chorych, a w USA stanowi nawet jedną z głównych przyczyn samobójstw nastolatków.

Wiele uwagi poświęca się w ostatnich latach znaczeniu diety w złożonej patogenezie trądziku zwyczajnego. Wpływ mleka na przebieg tej choroby jest przedmiotem kontrowersji, ponieważ dotychczas przeprowadzone badania przyniosły niejednoznaczne wyniki. Nie jest także jasne, czy ewentualny niekorzystny wpływ mleka zależy od zawartości tłuszczu, a także od ilości wypijanego mleka. Aby uzyskać wiarygodne informacje na ten temat, przeprowadzono metaanalizę badań.

Do góry