Dermatoskopia dla niedermatoskopistów

Zastosowanie dermatoskopii w praktyce

Dr n. med. Agata Bulińska

School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia

Adres do korespondencji: Dr n. med. Agata Bulińska, School of Medicine, The University of Queensland Brisbane QLD 4072 Australia, e-mail: agata.bulinska.dr@gmail.com

Prezentujemy przypadki, które pomogą zilustrować praktyczne posługiwanie się metodą analizy wzorca. Interpretacje obrazów dermatoskopowych tych wykwitów zostały przedstawione w tabelach.

W przypadku opisu każdego wykwitu procedurę badawczą rozpoczynamy od przypomnienia reguły[1]:

wzorzec + kolor + wzór = diagnoza

Nie można pozwolić, by chęć postawienia natychmiastowej diagnozy kusiła nas do sporządzania krótkich opisów lub abyśmy nie wykonywali ich wcale. Częścią procesu uczenia się jest postępowanie na podstawie analizy wzorca, nawet wtedy kiedy diagnoza jest oczywista. Aby ustanowić i udoskonalać swoją własną wersję analizy wzorca, niezbędne jest doświadczenie, a to zdobywa się także wówczas, gdy przedmiotem badania są pospolite wykwity.

Tak jak w praktyce klinicznej, nie wszystkie wykwity umożliwiają postawienie jednoznacznej diagnozy. W tych przypadkach należy ocenić poszczególne wzory i wybrać najbardziej prawdopodobną diagnozę. Czasami, nawet po bardzo dokładnej analizie, pozostaje kilka równie prawdopodobnych rozpoznań. Proces diagnostyczny należy poprowadzić jak najdalej, lecz należy zakończyć go w momencie wyczerpania wszystkich możliwości.[1,2]

Opisy dermatoskopowe prezentowanych ognisk według schematu:

wzorzec + kolor + wzory = diagnoza zostały przedstawione w tabelach. W taki sam sposób przedstawione są wzorce i wzory dla specyficznej diagnozy.

Cztery z siedmiu przedstawianych przypadków to wykwity barwnikowe zlokalizowane na skórze akralnej (trzy są płaskie, jeden guzkowy), dwa barwnikowe czerniaki małżowiny usznej są płaskie, natomiast guzek skóry ramienia jest niemelanocytowy.

PRZYPADEK 1

Pacjentka lat 65 zgłosiła się do lekarza w celu oceny barwnikowego ogniska na palcu stopy. Zmiana w postaci małego guzka pojawiła się po 20. r.ż. i nie zmieniała się. Wykwit poddano badaniu klinicznemu i dermatoskopowemu (tab. 1, 2, ryc. 1-3). Nie wycięto ogniska ani nie zbadano go histopatologicznie z powodu postawienia diagnozy łagodnego powierzchownego i głębokiego znamienia wrodzonego.

Korelacja między dermatoskopią i dermatopatologią

Histologiczna korelacja linii siateczkowatych została wyjaśniona w poprzednim artykule „Zrozumieć dermatoskopię”. Brązowe grudki odpowiadają gniazdom melanocytowym na granicy skórno-naskórkowej; gniazda te są zazwyczaj większe w znamionach wrodzon...

PRZYPADEK 2, 3

38-letnia kobieta z jasnym fototypem skóry i niebieskimi oczami zgłosiła się do lekarza z 16-letnim synem z powodu szybko rosnącego u niego wykwitu na ramieniu prawym. Guzek u pacjenta pojawił się na skórze niezmienionej i do wielkości 15 mm urósł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

PRZYPADEK 4

73-letni pacjent zgłosił się do dermatologa z innym schorzeniem skóry. Lekarz, gdy przystąpił do badania, zauważył na skórze lewego ucha wykwit [...]

PRZYPADEK 5

Do poradni zgłosił się 40-letni pacjent z powodu występującej zmiany barwnikowej na stopie. Lekarz rozpoznał łagodne znamię akralne, co zostało potwierdzone [...]

PRZYPADEK 6

Do poradni zgłosił się 59-letni pacjent, u którego wykwit występował całe życie. Od ok. 5 lat pacjent dostrzegał zmiany i stopniowe [...]

PRZYPADEK 7

Do poradni zgłosiła się 58-letnia pacjentka, u której przez co najmniej kilka lat rósł barwnikowy wykwit na podeszwie stopy lewej. Kobieta [...]

Wzory dla specyficznej diagnozy według analizy wzorca – czerniak złośliwy

Histologiczne powiązania linii, kropek, grudek, kół i pseudopodiów oraz różne kolory melaniny widoczne podczas badania dermatoskopowego (w zależności od miejsca ich [...]

Korelacja między dermatoskopią a dermatopatologią

Histologiczne powiązania linii, kropek, grudek, kół i pseudopodiów oraz różne kolory melaniny widoczne podczas badania dermatoskopowego (w zależności od miejsca ich [...]
Do góry