Aktualności naukowe

AZS zwiększa ryzyko infekcji pozaskórnych

Lek. Paweł Traczewski

Atopowe zapalenie skóry (AZS) wiąże się z częstszym występowaniem infekcji bakteryjnych skóry, w szczególności gronkowcami i paciorkowcami. Obserwuje się także łatwiejszą kolonizację skóry przez grzyby i rozwój parazytoz. AZS stanowi ponadto czynnik ryzyka infekcji bakteryjnych poza skórą, ze względu na osłabienie bariery skórnej, zaburzenie funkcjonowania układu immunologicznego i stosowanie u chorych leków o działaniu immunosupresyjnym. Jednak dotychczasowe badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi, czy u tych chorych rzeczywiście rośnie częstość pozaskórnych infekcji bakteryjnych. W celu ustalenia tej ewentualnej zależności naukowcy z USA przeprowadzili przegląd systematyczny.

Do góry