Aktualności naukowe

Spironolakton w terapii trądziku odwróconego

Lek. Paweł Traczewski

Na rozwój i przebieg trądziku odwróconego istotnie wpływa gospodarka hormonalna. Wskazują na to: częstsze występowanie tej choroby u kobiet, jej początek w okresie dojrzewania, poprawa w menopauzie i zmiany w nasileniu objawów skorelowane z menstruacją i okresem ciąży.

Dotychczasowe niewielkie badania sugerują, że leczenie antyandrogenowe jest efektywne w trądziku odwróconym. Jednym z najważniejszych leków o tym działaniu jest spironolakton, wykorzystywany u kobiet między innymi w terapii trądziku zwyczajnego, hirsutyzmu i łysienia androgennego. Zgromadzone dane na temat jego zastosowania w trądziku odwróconym były bardzo skąpe. W USA przeprowadzono retrospektywne badanie, które pozwoliło je uzupełnić.