Aktualności naukowe

Nowa miejscowa terapia trądziku zwyczajnego

Lek. Paweł Traczewski

Chociaż trądzik zwyczajny nie jest uważany za ciężką chorobę, może drastycznie pogarszać jakość życia pacjentów. Dotyka on niemal wszystkich ludzi na wcześniejszym bądź późniejszym etapie życia.

Do podstawowych leków w doustnej antybiotykoterapii należą tetracykliny – doksycyklina, limecyklina i minocyklina. Ta ostatnia jest niedostępna w Polsce, ale rekomendowana przez American Academy of Dermatology jako antybiotyk pierwszego wyboru w terapii umiarkowanego i ciężkiego trądziku.

Jednak antybiotyków tych dotąd nie wykorzystuje się w terapii miejscowej, mimo ich mniejszego ryzyka antybiotykooporności niż klindamycyny czy erytromycyny. W USA przeprowadzono dwa identycznie badania 3. fazy nad wykorzystaniem eksperymentalnego ...

Do góry