Dermatoskopia dla niedermatoskopistów

Dermatoskopowa diagnostyka znamion Spitz i Reeda

Dr n. med. Agata Bulińska

School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia

Adres do korespondencji: Dr n. med. Agata Bulińska, School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane QLD 4072 Australia, e-mail: agata.bulinska.dr@gmail.com

Znamiona Spitz i Reeda to rzadkie rodzaje łagodnych znamion melanocytowych. Rozróżnienie ich od czerniaka złośliwego jest często trudne zarówno klinicznie i dermatoskopowo, jak również dermatopatologicznie[1].

W artykule zostaną przedstawione informacje przydatne w codziennej praktyce klinicznej w diagnozowaniu tych znamion, różnicowaniu ich z czerniakiem i podejmowaniu właściwych decyzji terapeutycznych.

Znamię Spitz

Zofia Spitz przedstawiła w 1948 roku kryteria diagnostyczne specyficznych wykwitów pojawiających się w wieku dziecięcym, które mimo cech przypominających czerniaka miały łagodny charakter.[2] Przed jej przełomową publikacją wykwity te uważane były za czerniaki młodzieńcze (melanoma iuvenile).[3]

Typowe znamię Spitz to zwykle różowa, czasem żywoczerwona grudka lub guzek wzrastający na twarzy, tułowiu lub kończynach u dzieci i młodych dorosłych.[4,5] Pojawiają się sporadycznie u dzieci z czarną skórą.[6] Postaci barwnikowe i wykwity u osób ...

Znamię Reeda

Barwnikową postać znamienia wrzecionokomórkowego opisał w 1975 roku Richard Reed.[13] To rzadkie znamię, nazwane jego imieniem, będące w spektrum wykwitów spitzoidalnych, przez dekady było uważane za wariant znamienia Spitz. Obecnie znamię Reeda j...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Różnicowanie

Cechy kliniczne, dermatoskopowe i dermatopatologiczne obu znamion przedstawiono w tabeli 1.[15]

Podsumowanie

Podsumowując, pragnę zalecić ostrożność w postępowaniu klinicznym w przypadku stwierdzenia wykwitów o charakterze spitzoidalnym. Zwłaszcza po okresie pokwitania lepiej usunąć wykwit [...]