Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Piodermia zgorzelinowa i nowotwory hematologiczne

lek. Paweł Traczewski

Piodermia zgorzelinowa jest ciężką dermatozą zapalną, która może być wywołana przez uraz lub choroby ogólnoustrojowe. Na podstawie retrospektywnego badania kohortowego (Langan i wsp. 2012) oceniono, że rozwija się z częstością ok. 0,63 na 100 000 pacjentolat. Należy do grupy chorób zwanych dermatozami neutrofilowymi, do których zalicza się także m.in. zespół Sweeta, chorobę Behçeta, reumatoidalne neutrofilowe zapalenie skóry, chorobę Stilla dorosłych. Ich wspólną cechą jest sterylny naciek z neutrofilów widoczny w badaniu histopatologicznym. Z powodu rzadkiego występowania piodermii zgorzelinowej wiedza dotycząca jej współistnienia z innymi chorobami jest ograniczona. Jednym z zagadnień, które nie zostały dobrze poznane, są powiązania i czasowe zależności między piodermią zgorzelinową a hematologicznymi chorobami nowotworowymi. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili przegląd systematyczny opisów przypadków, serii przypadków i badań retrospektywnych.

Do góry