Abc histopatologii

Najczęstsze łagodne zmiany melanocytowe

dr n. med. Piotr Nockowski1
dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Nockowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 1

50-368 Wrocław

  • Obraz histologiczny łagodnych zmian melanocytowych: piegów, plam café-au-lait, plam soczewicowatych, znamion skórnych, łączących i złożonych – cechy charakterystyczne i różnicowanie

Piegi i plamy café-au-lait

Tego typu zmiany różnią się klinicznie, ale ich obraz histologiczny jest podobny:

  • zwiększona ilość melaniny w warstwie podstawnej naskórka, granica między wzmożoną a prawidłową pigmentacją jest zwykle ostra (ryc. 1)
  • normalna liczba aktywnych melanocytów (w piegach niekiedy nawet zmniejszona, a w plamach café-au-lait ogniskowo nieco zwiększona, ale nie jest to widoczne w klasycznej mikroskopii bez badania ilościowego)
  • bez wydłużenia sopli naskórkowych i bez tworzenia gniazd melanocytów
  • w plamach café-au-lait, zwłaszcza towarzyszących neurofibromatozie, można w mikroskopie świetlnym zobaczyć olbrzymie ziarna melaniny (makromelanosomy), ale ich obecność lub brak nie są rozstrzygające dla rozpoznania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Piegi i plamy café-au-lait

Tego typu zmiany różnią się klinicznie, ale ich obraz histologiczny jest podobny:

Plamy soczewicowate zwykłe (lentigo simplex) i posłoneczne (solar lentigo)

Tego rodzaju zmiany charakteryzuje:

Łagodne znamiona melanocytowe nabyte

W zależności od lokalizacji melanocytów w skórze dzieli się je na znamiona skórne, łączące i złożone (wykazujące cechy obu poprzednich jednocześnie). [...]

Do góry