Dermatologia po Dyplomie Nr 04 (lipiec) / 2021

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2021
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru temat numeru
Farmakoterapia
Praktyka kliniczna
Przypadek kliniczny
Psychodermatologia
Abc histopatologii