Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Terapia anty-VEGF-A jako nowa metoda leczenia łuszczycy

lek. Sylwia Szydłowska

Łuszczyca plackowata to zapalna choroba skóry, uwarunkowana predyspozycjami genetycznymi i środowiskowymi, manifestująca się również pozaskórnie i obniżająca jakość życia. Złożona interakcja między odpornością wrodzoną i nabytą, nabłonkiem i układem naczyniowym stanowi podłoże dla rozwoju zmian zapalnych w łuszczycy. Pomimo opracowania obiecujących strategii leczenia, ukierunkowanych głównie na układ odpornościowy, nie są one skuteczne u każdego pacjenta.

Do góry