Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Efgartigimod przyszłością leczenia pęcherzycy?

lek. Sylwia Szydłowska

Pęcherzyca zwykła i pęcherzyca liściasta są potencjalnie zagrażającymi życiu chorobami autoimmunologicznymi wywoływanymi przez autoprzeciwciała IgG przeciwko desmogleinom śluzówki i naskórka. Istnieje potrzeba poszukiwania szybko działających leków, które umożliwiłyby pacjentom osiągnięcie wczesnej i trwałej remisji, przy zmniejszonej zależności od glikokortykosteroidów.

Efgartigimod to lek, który hamuje aktywność noworodkowego receptora Fc, zmniejszając w ten sposób stężenie IgG w surowicy. Obecnie jest w II fazie badań klinicznych.

Do góry