Przypadek kliniczny

Włosy miotełkowate jako wskazówka do rozpoznania izolowanego liszaja prostego przewlekłego

lek. Anna Płaszczyńska1

dr n. med. Martyna Sławińska1

dr n. med. Monika Konczalska2

dr hab. n. med. Michał Sobjanek1

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

2Clinica Dermatologica

Adres do korespondencji:

dr n. med. Martyna Sławińska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

e-mail: mslawinska@gumed.edu.pl

  • Obraz kliniczny, rozpoznawanie i leczenie liszaja prostego przewlekłego
  • Charakterystyczne cechy trichoskopowe LPP
  • Przedstawienie rzadkiego przypadku klinicznego


Liszaj prosty przewlekły (LPP) jest schorzeniem manifestującym się zmianami skórnymi o cechach zliszajowacenia, często z hiperpigmentacją oraz towarzyszącym silnym świądem. Zmiany powstają najczęściej wskutek nawykowego drapania lub pocierania skóry, przy czym podłoże może być zarówno psychosomatyczne, jak i związane ze współistniejącą dermatozą przebiegającą ze świądem skóry1. Wykwity chorobowe najczęściej są umiejscowione w okolicy szyi, skalpu, stawów skokowych, a także w okolicy anogenitalnej lub wyprostnej powierzchni przedramion. Szczyt zachorowań na LPP przypada między 30 a 50 r.ż. Schorzenie dwukrotnie częściej występuje u kobiet1. Charakterystyczny obraz włosów miotełkowatych widoczny w badaniu trichoskopowym stanowi przydatną wskazówkę diagnostyczną.

Opis przypadku

Pacjenta 66-letniego, o II fototypie skóry, konsultowano w klinice dermatologii z powodu hiperkeratotycznych guzków oraz blaszek skóry skalpu, którym towarzyszył nasilony świąd skóry. W wywiadzie osobniczym stwierdzono ponadto atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, hipercholesterolemię oraz stan po leczeniu chirurgicznym rogowiaka kolczystokomórkowego skóry czoła. Jedynym regularnie przyjmowanym przez pacjenta lekiem była symwastatyna (10 mg/24 h).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Częstość występowania LPP szacuje się na około 12% populacji ogólnej2. Etiopatogeneza choroby jest złożona i nie w pełni poznana. Oprócz podejrzewanego podłoża psychicznego [...]

Podsumowanie

LPP skalpu jest rzadko występującą jednostką chorobową. Schorzenie wykazuje charakterystyczne (ale nie patognomoniczne) cechy trichoskopowe. Podstawą rozpoznania pozostaje badanie histopatologiczne.

Do góry