Przypadek kliniczny

Naczyniak pełzakowaty jako następstwo urazu mechanicznego

lek. Anna Płaszczyńska

dr n. med. Martyna Sławińska

dr hab. n. med. Michał Sobjanek

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Martyna Sławińska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

e-mail: mslawinska@gumed.edu.pl

  • Przedstawienie rzadko występującego przypadku klinicznego
  • Obraz dermoskopowy
  • Diagnostyka i leczenie


Naczyniak pełzakowaty (AS – angioma serpiginosum) jest rzadkim schorzeniem naczyniowym okresu dziecięcego, które występuje głównie u dziewcząt (90%)1,2. Klinicznie manifestuje się asymptomatycznymi, drobnymi plamkami naczyniowymi koloru czerwonego bądź fioletowego, występującymi na skórze niezmienionej lub na podłożu zmian rumieniowych. Wykwity chorobowe najczęściej są umiejscowione w obrębie kończyn dolnych. Mają układ linijny, pełzakowaty lub wirowaty, szerząc się obwodowo.

Opis przypadku

Pacjenta 13-letniego konsultowano w poradni dermatologicznej z powodu zmian o charakterze drobnych bordowoczerwonych plamek umiejscowionych na skórze klatki piersiowej po stronie prawej (ryc. 1). Zmiany pojawiły się ok. 4 lat wcześniej, po urazie tej okolicy podczas wypadku rowerowego. W ciągu kilku lat po tym incydencie obserwowano stopniowe, obwodowe szerzenie się wykwitów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

AS jest rzadko występującą jednostką chorobową (częstość ocenia się na mniej niż 1:1 000 000)1. Schorzenie dotyczy zwykle pacjentów poniżej 20 r.ż., [...]

Podsumowanie

Przedstawiony przypadek AS wydaje się szczególnie interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze – schorzenie rzadko opisywano u chłopców, po drugie – nie opisano [...]

Do góry