Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
AZS i działanie promieniowania słonecznego

lek. Sylwia Szydłowska

Szacuje się, że atopowe zapalenie skóry zaostrzające się pod wpływem promieni słonecznych (PAD – photoaggravated atopic dermatitis) dotyczy 1,4-16% pacjentów z AZS, pozostaje jednak słabo poznane z powodu ograniczonych danych. W badaniu serii przypadków wykorzystano przekrojowe dane zebrane od 120 pacjentów z PAD zdiagnozowanym od stycznia 2015 r. do października 2019 r.

Spośród 869 pacjentów uwzględnionych w analizie u 120 (14%) rozpoznano PAD. W tej grupie było 69 (58%) kobiet. Mediana wieku wynosiła 45 lat (rozstęp ćwiartkowy [IQR – interquartile range] 31-61 lat; zakres 5-83 lata). Fototypy skóry (SPTs – skin ...

Do góry