Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Żel z berdazimerem sodu w leczeniu mięczaka zakaźnego

lek. Sylwia Szydłowska

Mięczak zakaźny (MC – molluscum contagiosum) stanowi wysoce zakaźną chorobę skóry. Zmiany mogą utrzymywać się miesiącami, a nawet latami. W badaniu B-SIMPLE4 (A Phase 3 Molluscum Contagiosum Efficacy and Safety Study) oceniano skuteczność i bezpieczeństwo 10,3% żelu z berdazimerem sodu w leczeniu MC.

Było to wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III fazy z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzone w 55 klinikach (głównie dermatologicznych i pediatrycznych) w Stanach Zjednoczonych od 1 września 2020 r. do 21 lipca 2021 r. Kwalifikujący się uczestnicy byli w wieku co najmniej 6 miesięcy i mieli od 3 do 70 uniesionych zmian mięczakowych na skórze. Wykluczono pacjentów z MC przenoszonym drogą płciową lub występującym tylko w okolicy okołogałkowej.

Do góry