Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Leki immunosupresyjne w terapii dzieci i młodzieży z wypryskiem atopowym

lek. Sylwia Szydłowska

Leki immunosupresyjne stosuje się u dzieci i młodzieży z wypryskiem atopowym. Chociaż dopuszczono nowsze leki, takie jak przeciwciała monoklonalne, to ze względu na koszt tej terapii leczenie immunosupresyjne nadal pozostaje ważną opcją. W celu porównania bezpieczeństwa i skuteczności cyklosporyny A (CyA) i metotreksatu (MTX) w populacji dzieci i młodzieży z wypryskiem atopowym poddano analizie 102 pacjentów w wieku 2-16 lat, leczonych w 12 ośrodkach w Wielkiej Brytanii i 1 placówce w Irlandii, którzy nie reagowali na silne leczenie miejscowe.

Pacjentów leczono doustnie CyA (4 mg/kg mc. 1 × dziennie) lub MTX (0,4 mg/kg mc. 1 × tygodniowo) przez 36 tygodni, a następnie prowadzono obserwację przez 24 tygodnie. Równorzędnymi wynikami pierwszorzędowymi były: (I) zmiana w obiektywnej ocenie ...

Do góry