Badania diagnostyczne w dermatologii

Obraz dermoskopowy/wideodermoskopowy znamion barwnikowych wrodzonych

lek. Monika Dźwigała
dr n. med. Piotr Sobolewski
lek. Weronika Pucek
lek. Weronika Herniczek
dr n. med. Elżbieta Szymańska
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Klinika Dermatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego/Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Monika Dźwigała

Klinika Dermatologii CMKP/CSK MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

e-mail: monika.dzwigala@cskmswia.gov.pl

  • Cechy kliniczne znamion barwnikowych wrodzonych
  • Specyfika obrazu dermoskopowego/wideodermoskopowego
  • Kiedy konieczna jest interwencja chirurgiczna?

Znamiona barwnikowe (melanocytowe) to łagodna proliferacja prawidłowych melanocytów, które tworzą gniazda w obrębie naskórka lub skóry właściwej. Występują one u dorosłych i u dzieci. W populacji pediatrycznej w pierwszej dekadzie życia średnia liczba znamion wynosi 15-30 w przypadku rasy białej, natomiast u dzieci pochodzenia afrykańskiego, azjatyckiego i rdzennych Amerykanów ich liczba jest szacowana na 5-101. Z wiekiem liczba znamion wzrasta, ze szczytem w trzeciej dekadzie życia. Znamiona dzieli się na:

  • wrodzone (CMN – congenital melanocytic nevi)
  • nabyte (AMN – acquired melanocytic nevi)1-5.

Czerniak rzadko występuje u dzieci, stanowiąc jedynie 1-3% wszystkich nowotworów złośliwych w tej grupie wiekowej. Z piśmiennictwa wynika, że 0,5% czerniaków pojawia się u osób poniżej 20 r.ż., a mniej niż 0,05% poniżej 10 r.ż. Czynnikami ryzyka wystąpienia czerniaka w populacji pediatrycznej są:

  • dodatni wywiad rodzinny w kierunku czerniaka
  • obecność dużych znamion wrodzonych oraz licznych znamion barwnikowych
  • oparzenia słoneczne
  • długotrwałe przyjmowanie leków immunosupresyjnych
  • jasny fototyp skóry4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znamiona barwnikowe wrodzone

CMN są widoczne od urodzenia lub rozwijają się do końca 1 r.ż. Makroskopowo są to dobrze odgraniczone od otoczenia zmiany barwnikowe, [...]

Podsumowanie

Znamiona barwnikowe mogą wzbudzać niepokój u rodziców z uwagi na ich częste występowanie w populacji pediatrycznej. Większość znamion barwnikowych u dzieci to zmiany łagodne. Regularnej [...]

Do góry