Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Atopowe zapalenie skóry może znacząco wpływać na wyniki w nauce

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS) mogą doświadczać zaburzeń snu, obniżonej samooceny i jakości życia, co prawdopodobnie ma wpływ na ich wyniki w szkole.

Celem badania była analiza związku między leczonym szpitalnie AZS u dzieci, ich wynikami w szkole oraz funkcjami poznawczymi.

W badaniu przekrojowym połączono dane z duńskich rejestrów krajowych i wyodrębniono trzy populacje (z lat 2001-2019). Populacja 1 obejmowała absolwentów gimnazjum, populacja 2 absolwentów liceum, a populacja 3 składała się z poborowych płci męskie...

Do góry