Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Czy i jak BMI wpływa na dystrybucję zmian w bielactwie

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Bielactwo to zapalna choroba skóry dotykająca 0,5-2% osób. Wcześniejsze badania wykazały, że nie wydaje się ono mieć związku ze zwiększonym wskaźnikiem masy ciała (BMI – body mass index), ani też BMI nie jest czynnikiem ryzyka bielactwa. Jednakże, jak dotąd, związek między nadwagą lub niedowagą pacjenta a objawami bielactwa nie został dokładnie zbadany. Celem opisywanego badania było przeanalizowanie związku pomiędzy BMI a dystrybucją bielactwa.

W ramach badania ankietowego zrekrutowano łącznie 1685 pacjentów z bielactwem. Pacjenci samodzielnie określali swoją płeć, wiek, rasę i regiony występowania bielactwa. Podawali również swój wzrost i wagę, które wykorzystano do wygenerowania wartoś...

Do góry