Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Rzeczywista skuteczność metotreksatu w porównaniu z adalimumabem u pacjentów z łuszczycą umiarkowaną do ciężkiej

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Większość informacji na temat skuteczności metotreksatu (MTX) w stosunku do adalimumabu (ADA) w leczeniu łuszczycy pochodzi z randomizowanych badań kontrolnych i mogą się one nie przekładać na codzienne warunki kliniczne. W celu określenia rzeczywistej skuteczności terapii i przeżywalności u pacjentów leczonych MTX i ADA, z łuszczycą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, dokonano analizy danych pochodzących z rejestru BADBIR (British Association of Dermatologists Biologic and Immunomodulators Register).

Do badania zakwalifikowano pacjentów w wieku ≥16 lat, którzy otrzymali pierwszy kurs MTX lub ADA w okresie od września 2007 r. do grudnia 2021 r., z czasem obserwacji trwającym ≥6 miesięcy. Skuteczność zdefiniowano jako osiągnięcie wartości wskaźn...

Do góry