Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Przegląd genotrychoz i patologii włosów związanych z dziedzicznymi chorobami skóry

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Genetycznie uwarunkowane choroby dotyczące włosów, zwane również genotrychozami, charakteryzują się nieprawidłowościami w budowie, wzroście lub procesie różnicowania włosów. Przekłada się to na występowanie licznych fenotypów, takich jak nadmierne owłosienie, hipotrychoza i atrychia. Zaburzenia te mogą występować jako izolowane fenotypy lub być częścią bardziej złożonych fenotypów, w tym nieprawidłowości w skórze lub innych narządach.

Do góry