Temat numeru

Półpasiec – nowe spojrzenie na epidemiologię, leczenie i profilaktykę

dr n. med. Justyna Janocha-Litwin

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

I Oddział Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Novum Clinic sp. z o.o. w Kiełczowie pod Wrocławiem

Adres do korespondencji:

dr n. med. Justyna Janocha-Litwin

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

e-mail: justynajanocha@o2.pl

  • Półpasiec – czy wiemy już wszystko?
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
  • Szczepienia przeciwko ospie wietrznej i półpaścowi dostępne w Polsce

Półpasiec (herpes zoster, shingles) jest chorobą wirusową przebiegającą jako reaktywacja latentnego zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV – varicella-zoster virus). Do zakażenia pierwotnego pod postacią ospy wietrznej (wiatrówki) dochodzi najczęściej w dzieciństwie i młodości. VZV pozostaje utajony w komórkach zwojowych rdzenia i zwojach nerwów czaszkowych, a w przypadku czynników sprzyjających, takich jak obniżenie odporności, ulega reaktywacji pod postacią objawowego półpaśca.

Chorzy na półpasiec mogą przenosić wirusa ospy wietrznej i półpaśca, wywołując objawową ospę wietrzną po kontaktach z osobami, które nigdy nie miały ospy wietrznej ani nie przeszły szczepienia przeciwko tej chorobie. VZV rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z aktywnymi zmianami skórnymi (pęcherzykami) lub drogą kropelkową; jednakże ryzyko zakażenia jest niskie. Pacjent jest uważany za niezakaźnego po pojawieniu się strupów1.

Nawracający półpasiec występuje w 1-6% przypadków (dotyczy to drugiego epizodu, ponieważ ≥3 nawrotów zdarza się bardzo rzadko)2. Półpasiec obejmujący więcej niż 1 dermatom lub nawrotowy jest wskazaniem do diagnostyki w kierunku zakażenia HIV/AIDS (kategoria kliniczna B zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności wg Centers for Disease Control and Prevention). Chociaż półpasiec rozwija się częściej u osób z obniżoną odpornością, to sam epizod jego wystąpienia nie powinien skłaniać do poszukiwania utajonej choroby nowotworowej u poza tym zdrowej osoby3. Należy jednak przeprowadzić uszczegółowiony wywiad, staranne badanie fizykalne oraz wykonać niezbędne badania dodatkowe.

Objawy półpaśca

  • Bóle poprzedzające pojawienie się zmian skórnych o kilka dni (nawet u 75% pacjentów) – w obrębie dermatomu, w zakresie jednej połowy ciała; bóle kłujące, piekące, pulsujące, stałe lub okresowe; parestezje, świąd, mrowienie; podobne dolegliwości mogą towarzyszyć aktywnym zmianom skórnym; bóle te należy odróżnić od neuralgii poherpetycznej; ból prodromalny może być początkowo błędnie interpretowany jako choroba niedokrwienna serca, kamica nerkowa, kamica żółciowa, bóle korzeniowe lub zapalenie wyrostka robaczkowego.
  • Zmiany skórne: początkowo zmiany rumieniowo-plamiste, następnie skupiska grudek przekształcające się w pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym, później zaś krosty, które ulegają pęknięciu i w kolejnych dniach powodują powstanie nadżerek, owrzodzeń oraz zmian pokrytych strupami; po wykwitach skórnych mogą pozostać przebarwienia, blizny; osutka może wystąpić także w obrębie błon śluzowych (ryc. 1); zmiany skórne pojawiają się w obrębie gałęzi nerwów czuciowych i dermatomu oraz jednej połowy ciała lub okolicy unerwionej przez nerwy czaszkowe, najczęściej w obrębie tułowia (ryc. 2, 3), głowy (ryc. 4), rzadziej kończyn.
  • Objawy towarzyszące to: stan podgorączkowy/gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zmęczenie, ból głowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postacie półpaśca

Półpasiec uszny – zmiany wzdłuż nerwów obwodowych zwoju kolanka, obejmują skórę małżowiny usznej i okolicę zamałżowinową, przewód słuchowy zewnętrzny, błonę bębenkową; uszkodzenie/porażenie [...]

Powikłania

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenie mózgu. Zapalenie rdzenia kręgowego. Udar mózgu. Martwicze zapalenie siatkówki. Zapalenie spojówek, rogówki, błony naczyniowej oka i nerwu wzrokowego. [...]

Epidemiologia

W Polsce nie ma obowiązku zgłaszania zachorowania na półpasiec do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w związku z tym nie jest znana epidemiologia zachorowań w naszym kraju. [...]

Leczenie

Leczenie przeciwwirusowe zaleca się rozpocząć jak najwcześniej od momentu pojawienia się pierwszych wykwitów skórnych (do 72 godzin, ewentualnie później w przypadku wystąpienia [...]

Profilaktyka

Zachorowaniu na półpasiec zapobiega szczepienie przeciwko ospie wietrznej. Szczepionka dostępna w Polsce jest szczepionką żywą, zalecaną do stosowania w schemacie dwudawkowym w odstępie co [...]

Do góry