Badania diagnostyczne w dermatologii

Obraz raka podstawnokomórkowego w refleksyjnej mikroskopii konfokalnej – na materiale własnym

dr n. med. Klaudia Dopytalska
lek. Agata Mikucka-Wituszyńska
dr n. med. Piotr Sobolewski
dr n. med. Elżbieta Szymańska
prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii CMKP/Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii CMKP/Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

  • Obraz kliniczny, dermoskopowy i histopatologiczny raka podstawnokomórkowego skóry
  • Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce tego nowotworu
  • Przydatność omawianej techniki w monitorowaniu efektów leczenia

Rak podstawnokomórkowy (BCC – basal cell carcinoma) to najczęstszy nowotwór złośliwy skóry, a liczba zachorowań w tym zakresie stale rośnie. BCC charakteryzuje się powolnym wzrostem, miejscową złośliwością i bardzo niewielkim ryzykiem przerzutów. Za główny czynnik etiologiczny uznaje się nadmierną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe. Do innych czynników ryzyka powstania BCC zalicza się predyspozycje genetyczne (niektóre genodermatozy), fototyp I i II wg skali Fitzpatricka oraz immunosupresję1.

Klinicznie BCC manifestuje się jako blaszka, grudka lub guzek różowoczerwonej barwy, często z perełkowatym wałem, nadżerką lub owrzodzeniem na powierzchni. W zależności od obrazu klinicznego i dermoskopowego wyróżnia się kilka postaci BCC, m.in. powierzchowną, guzkową, barwnikową, twardzinopodobną, wrzodziejącą1,2.

Do charakterystycznych cech dermoskopowych BCC (ryc. 1A i 2A) należą szaroniebieskie ziarnistości bądź gniazda, struktury typu koła ze szprychami, struktury przypominające liście klonu, drzewkowate naczynia krwionośne, a także obecność powierzchow...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cechy raka podstawnokomórkowego w refleksyjnej mikroskopii konfokalnej

Wyróżnia się kilka głównych kryteriów diagnostycznych BCC, obejmujących:

Podsumowanie

Zastosowanie RCM poprawia czułość i swoistość diagnostyczną, a obraz dobrze koreluje z cechami dermatoskopowymi i histopatologicznymi badanej zmiany. Mimo że w większości przypadków BCC badanie kliniczne [...]

Do góry