Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Ocena wpływu dupilumabu na sen u dorosłych z AZS

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Chociaż świąd jest uważany za główny objaw i ważny cel leczenia atopowego zapalenia skóry (AZS), to pacjenci cierpiący na tę chorobę są obciążeni również wieloma innymi niedogodnościami. Jeden z głównych problemów stanowią zaburzenia snu (a w konsekwencji senność i zmęczenie w ciągu dnia). W kilku badaniach klinicznych stwierdzono, że stosowanie dupilumabu przyczynia się do istotnej poprawy w tym zakresie u dorosłych chorych na AZS, jednak autorzy nie koncentrowali się w sposób szczególny na tym problemie.

W przywołanym artykule Merola i wsp. przedstawili wyniki IV fazy randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania DUPISTAD (Dupilumab Effect on Sleep in AD Patients). Uczestników z AZS umiarkowanym do ciężkiego przydzielono ...

Do góry